PROGRES – Pozemné stavby, a. s.

Kontakt

obchodné meno PROGRES – Pozemné stavby, a. s.
registrácia OR OS Prešov, sp. zn. č. Sa 45/P
IČO 00605921
DIČ 2020517829
IČDPH SK2020517829
sídlo Masarykova 16, 080 01 Prešov 1, P.O. Box 107
telefón ++421-51-7734009, ++421-51-7731830
web https://www.progres-ps.sk
e-mail info @ progres-ps.sk